Stacja kontroli pojazdów - przeglądy techniczneSerwis ogumienia - Grodzisk WielkopolskiSerwis pojazdów - naprawy układów kierowniczych, hamulcowych Tachografy - legalizacja, naprawa, montażSylkom - Grodzisk Wielkopolski
Cennik Sylkom Grodzisk Wielkopolski

Cennik usług zawarty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badan techicznych pojazdów:

Cennik na stacji Sylkom Grodzisk WielkopolskiCennik do pobrania w formacie pdf

1. Okresowe badanie techniczne:

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
1,1
- motocykl, ciągnik rolniczy
62,00 zł
1,12
- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
1,13
- taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
1,14
- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
1,15
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00 zł
1,16
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
1,2
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)
98,00 zł
1,6
- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00 zł
1,7
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00 zł
1,8
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00 zł
1,9
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00 zł

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
2,1
- skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00 zł
2,4
- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00 zł
2,5
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00 zł
2,6
- toksyczności spalin
14,00 zł
2,7
- poziomu hałasu
20,00 zł
2,8
- geometrii kół jednej osi
36,00 zł
2,9
- działania amortyzatorów jednej osi
14,00 zł

3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
3,1
- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
116,00 zł
3,2
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
196,00 zł
3,6
- przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92,00 zł
3,7
- przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.
134,00 zł
3,8
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
165,00 zł

4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
4,1
- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ
czy zespół pojazdu) 5)
20,00 zł
4,2
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00 zł
4,3
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00 zł

5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5,1
- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)
20,00 zł
5,2
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00 zł

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
6,1
- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)
114,00 zł
6,2
- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
6,3
- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
6,4
- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
6,6
- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
6,7
- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00 zł

7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

lp.
wyszczególnienie
cena brutto
7,3
- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)
35,00 zł
7,4
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)
21,00 zł
7,5
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)
48,00 zł
7,6
- wykonanie numeru nadwozia
49,00 zł
7,7
- wykonanie numeru silnika
49,00 zł
7,8
- wykonanie tabliczki i jej umieszczenia
36,00 zł